Ljubljanska cesta 4a, 1295 Ivančna Gorica
Vrtec je odprt od ponedeljka do petka od 6.45 do 16.15 ure.

Razpis prostih delovnih mest. Vključitev v projekte širšega družbenega pomena.